Spørgsmål & Svar
Sektion med Spørgsmål & Svar
Betydningen af Haftars offensiv i det sydlige Libyen.
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta
Det er lykkes Haftar, med den stærke militære støtte, som USA stiller til hans rådighed, særligt gennem Egypten, at opdele Libyen I to dele. Han har fået total kontrol over det østlige Libyen og over oliehalvmånen, som er den libyske økonomis nerve, og det er l...
Spørgsmål & Svar - 20. februar 2019
Svar på spørgsmål om USAs udtrædelse af nedrustningsaftalen med Rusland.
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta
Spørgsmål & Svar - 12. februar 2019
Forhandlingerne mellem USA og Taliban
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta
Spørgsmål & Svar - 6. februar 2019
Den seneste udvikling på den syriske scene; fra Erdogans offentliggørelse af sin plan for at angribe øs...
Spørgsmål & Svar - 30. december 2018
Det er smerteligt, at de kolonialistiske kuffar skal kontrollere vores sager, således at de sidder med beslutningen, mens regenterne i muslimernes lande implementerer beslutningerne uden at skamme sig over for den Ophøjede, Vise Allah eller Hans Sendebud
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta
Sverige-aftalen og dens konsekvenser for katastrofen i Yemen.
Spørgsmål & Svar - 20. december 2018
USA og deres allierede i regionen (især Saudi-Arabien) er seriøse omkring at afslutte den yemenitiske krig i dag og gå til forhandlinger, som vil give en betragtelig del af styret i Yemen til Houthierne, Irans støttere, og dermed USAs støttere. Sverige-forhandlinge...
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta
Eskaleringen i Ukraine og provokationen af Rusland
Spørgsmål & Svar - 14. december 2018
Så længe verden vedbliver med at være styret af disse sekulære kapitalistiske stater, vil den vedblive med at være en arena for lumske konspirationer, barbariske forbrydelser og spredning af uretfærdighed i alle former. Kolonialismens koncepter er rodfæstet i dis...
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta
Konsekvenserne af arbejdsgiverens tilbageholdelse af en del af ansattes løn og tilføjelse af en anden de...
Spørgsmål & Svar - 11. december 2018
Hvis du er ansat, og arbejdsgiveren i henhold til en bindende lovgivning tager en del af din løn og tilføjer en anden del til den, og han investerer disse, uden at du bliver spurgt, dvs. uden dit samtykke, men i henhold til en bindende lovgivning, og efter en vis alde...
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta