Den Islamiske verden
Materiale relateret til "Den Islamiske verden"
Definition af det som udspringer fra Aqeedah, og det som er opbygget pĂĄ Aqeedah, og forskellen heri
Af Monzer Abdullah
Alle de shariaamæssige love udspringer fra Aqeedah; uanset om deres beviser er absolutte (Qatii) eller sandsynlige (Dhanni); og uanset om det er love som er udledt gennem en udledningsproces (Ijtihad) eller love som er åbenlyse i teksterne.
Synspunkt - 20. januar 2019
Iman: Er det overbevisning? Eller er det overbevisning, udtalelse og handling? Og hvad er realiteten af ue...
Af Ahmed Al-Qasas
Synspunkt - 18. januar 2019
Sejrens mysterie
Af Monzer Abdullah
Synspunkt - 9. januar 2019
Ummahs oprør mod kufr-regimerne er en pligt
Synspunkt - 26. december 2018
Martyrernes mester er Hamza bin Abdul Muttalib og en mand, som stiller sig op mod en tyrannisk regent for at påbyde samt forbyde ham og derefter bliver dræbt
Af Monzer Abdullah
Sverige-aftalen og dens konsekvenser for katastrofen i Yemen.
Spørgsmål & Svar - 20. december 2018
USA og deres allierede i regionen (især Saudi-Arabien) er seriøse omkring at afslutte den yemenitiske krig i dag og gå til forhandlinger, som vil give en betragtelig del af styret i Yemen til Houthierne, Irans støttere, og dermed USAs støttere. Sverige-forhandlinge...
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta
Lægger hadithen om lydighed grunden for religiøst tyranni ‘ - Eller er den en del af det retskafne...
Synspunkt - 13. oktober 2018
Der har længe været komplikationer i forståelsen af denne hadith, dens virkelighed og dens kontekst. Regimernes og hoffernes shuyukh bruger den ofte til at legitimere tyrannernes styre, især på Den Arabiske Halvø. Hadithen er endvidere blevet misbrugt historisk af...
Af Monzer Abdullah
Kontakt til det modsatte køn på internettet
Spørgsmål & Svar - 11. oktober 2018
Der er nogle mennesker, som elsker at filosofere over simple ting. De fokuserer fx på dette spørgsmål: ”Er kontakten på Facebook sammenblanding mellem kønnene?” Som om det kun er sammenblanding mellem kønnene, der er haram, og hvis blot der ikke er sammenblan...
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta