KulturTale til fredagsbønnen på Christiansborg Slotsplads 22/03 2019

Lad jer ikke blive ført bag lyset af de hadefulde politikere. De lyver for jer, når de fremstiller islam som en trussel for jer. De ønsker at lede jer og kontrollere jer gennem frygt. Vi muslimer ønsker jer ikke noget ondt. Tværtimod ønsker vi jer alt det bedste!

"Hello brother"

De var de første ord, forbryderen mødte på sin vej ind for at udføre sit kujonagtige angreb. De sidste ord udtalt af vores afghanske bror, Daud al-Nabi. Hans hilsen skulle gengældes med had og en kynisk likvidering.

Denne scene opsummerer hele den atmosfære, den kujonagtige terrorgerning blev udført i. Den ene møder modparten med hilsen og åbne arme, mens den anden kommer med had og ondskab.

Vi var alle i chok, da vi modtog denne sørgelige nyhed fredag morgen i sidste uge. Børn, kvinder, mænd, ældre, alle blev massakreret uden nogen menneskelige følelser. Det blev livestreamet, så forbryderens budskab kunne nå verden.

En dråbe mere i et hav af forbrydelser begået mod muslimer!

Vi var i chok men Ikke overrasket. Hvorfor var vi ikke overrasket? – Fordi vi alle havde set det komme. Den kujonagtige gerning komme ikke ud af intet, men er derimod et direkte resultat af den hetz og islamfjendtlige politik, som er blevet ført de sidste 18 år.

Terroristen har skrevet et uoriginalt manifest, som der intet nyt er i. Han gengiver ord, tanker og ideer fra vestens politikere. Ikke alene fra den yderste højrefløj men ideer fra de regerende politikere i vesten.

Hans ugerning minder om forbrydelser, som er blevet udført i Afghanistan og Iraks moskeer. Forskellen er, at de forbrydelser, vestlige regeringer er ansvarlige for, er langt større!

Fra denne bygning her, har regeringer sendt danske tropper af sted i krige, som har medført flere drab på uskyldige end New Zealand terroristen kan drømme om. Fra denne her bygning har man indledt sig på krige mod muslimernes lande, dræbt et utælleligt antal af mennesker, lagt byer i ruiner, traumatiseret hele befolkninger, og baseret på hvad? En stor løgn!

De vestlige regeringer skammer sig ikke over at støtte tyranner mod deres befolkninger. De sælger overvågningsudstyr, våben og indgår handelsaftaler med disse tyranner, der regerer i muslimernes lande og undertrykker dem dagligt.

Vi behøver ikke over land og vand for at forstå den krig som er blevet indledt mod os muslimer som en ummah (nation). Her i lille Danmark bliver muslimer dagligt lagt for had, udsat for hetz…  og lovgivning, som tilsigter at ramme muslimerne, strømmer ud fra denne her bygning.

I statsministerens nytårstale, omtalte han de steder, hvor mange muslimer bor, som huller i Danmarkskortet. Ghettoer, som skal rives ned; som om det er rottehuller, som skal fjernes. ”Der er for mange muslimer og de føder for mange børn.

I manifestet skrevet af New Zealand terroristen indledes der med:

It’s the birthrates, it’s the birthrates, it’s the birthrates..."

 

Han argumenterer for, at fødselsraten blandt muslimer, som er meget højere end hos vesterlændinge, er et kæmpestort problem.

Landets integrationsminister har samme forskruede tankegang som forbryderen. Det er tydeligt i hendes egne ord:

Det er et problem, når vi har områder i Danmark, hvor vi kan se, at udlændinge er ved at komme i overtal. Det giver problemer i forhold til, at det skævvrider det danske værdi-sæt og dansk levevis. Vi kan se, at det er tilfældet i ghettoområderne.”

Muslimerne bliver beskrevet som et problem. Muslimerne bliver portrætteret som terrorister, deres opdragelse af deres børn er et problem, deres imamer, deres moskeer, deres Sharia, deres familieværdier, deres beklædning, deres skoler er alt sammen et problem.

Derfor skal muslimerne tvinges med lovens strenghed – til at give afkald på deres islamiske identitet! Love bliver indført: Terrorpakke 1, 2 og 3, bekæmpelse af såkaldt social kontrol, ghettoplanen, imampakken, niqabforbud, Lindholm, paradigmeskiftet.

Medierne har brugt enhver lejlighed til at dæmonisere muslimerne og fremstille dem som ondskabsfulde mennesker, der ønsker at ødelægge landet.

Denne her massakre, udført mod muslimerne i New Zealand, er desværre et naturligt resultat af den politik, der føres, indenrigs og udenrigs, af hadprædikanterne inde på Borgen her…

Og ser vi på vores ummah i dag, så er angrebet sidste fredag blot en dråbe i et hav af had, blod og forbrydelser!

 

Til vestens regeringer og medier:

I har spredt had dag efter dag. År efter år. 

Spar os for jeres værdiløse sympatierklæringer. Spar os for jeres fordømmelser. 

Fordøm jeres egne konstante angreb! Kald det terror eller lad være. I kan ikke holde os for nar

Der findes ikke større terrorister i verden end jer, de vestlige stater!

I sendte soldater i krig i Irak baseret på løgnen om masseødelæggelsesvåben. I er de mest uærlige, uhæderlige mennesker.

I tramper på egne værdier, fordi de er svage. I kan ikke møde muslimerne med saglig debat men bliver nødt til at ty til magt. I prøver desperat at kvæle enhver kritisk stemme, som afslører jeres løgne.

I skal stoppe med at intervenere i muslimernes lande, føre krige, understøtte diktatorer og despotiske regimer. I skal stoppe med at intervenere i alle dele af muslimernes liv og oppiske en hadefuld stemning mod muslimer i samfundet, som uundgåeligt vil motivere til overgreb og forbrydelser.

Det grusomme angreb i New Zealand, og andre lignende angreb, er ikke noget mysterium. De er ikke kommet ud af den blå luft. Højreekstremismen i Europa er ikke vokset ud af ingenting. Den er blevet næret af jeres politik, jeres løgne, jeres had.

 

Og til den danske befolkning, som vi lever iblandt. Til vores danske kollegaer, studiekammerater og naboer:

Lad jer ikke blive ført bag lyset af de hadefulde politikere. De lyver for jer, når de fremstiller islam som en trussel for jer. De ønsker at lede jer og kontrollere jer gennem frygt. Vi muslimer ønsker jer ikke noget ondt. Tværtimod ønsker vi jer alt det bedste! Vi har aldrig haft et problem med at leve side om side med kristne, jøder og andre ikke-muslimer. Dengang vi ikke var flygtninge, indvandrere og efterkommere i disse lande, dengang vi muslimer havde magt og autoritet, levede vi side om side med alle typer af ikke muslimer. De ældste kirker og synagoger i verden findes i muslimernes lande.

Vi har alle et ansvar. I har, som almindelige borgere i Danmark, også et ansvar i dag. Politikerne og medierne manipulerer og skjuler kendsgerninger for jer. De ønsker at så splid mellem os. I har et ansvar for at sige fra over for den dæmoniserende tale om muslimer… og I har et ansvar for at stå imod diskriminerende love og deltagelse i ødelæggende krige i muslimske lande. Alt sammen noget, der bliver udført i jeres navn!

Skaden rammer ikke kun os muslimer, men skaden rammer os alle. Det skaber spændinger i samfundet, og højreekstremismens monster vokser og næres af dette klima. Vi er ikke jeres fjender, vi er ikke en trussel. Vi lever blandt jer, mens vi bekymrer os om vores børns fremtid, og mens vi værner om vores værdier og identitet.

Vores budskab til den danske befolkning er: Mød os, tal med os, som en del af jer allerede gør… Lad os nedbryde den barriere, som de hadefulde ønsker at sætte op imellem os.

 

Og til sidst, til mine beærede brødre og søstre:

Vi takker Allah, som gjorde os til én nation, ét fællesskab, ét broderskab. Afstand adskiller os ikke i vores kærlighed og barmhjertig, hvis nogle af os lider, lider vi alle. Som sendebuddet (saws) beskrev os, er vi én enkelt krop.

Vi takker Allah for at gøre det muligt at samle os i dag for at virkeliggøre disse beærede ord, som kom fra sendebuddets beærede mund. Vi er med vores søskende i New Zealand i dag, deres sorg er vores sorg, deres smerte er vores smerte.

I dag bliver vi givet valget mellem at assimilere os, makke ret, frasige os dele af vores islam, ellers vil de højreorienterede kræfter vinde støtte og tilintetgøre os. Budskabet er: ”Enten bukker I jer, eller også tvinger vi jer med magt til at bukke jer”. Og mange muslimer gentager desværre denne logik. ”Enten stemmer I og tager demokratiet og frihederne til jer, ellers vinder højreorienterede partier til valget”.

Men vi har et tredje valg!

Vi har valget om at følge sendebuddenes vej, de retskafnes vej, ikke den nemme vej, men den omkostningsfulde vej, den rene vej.

Den vej betyder at vi skal holde fast i hele islam, vi må ikke opgive en eneste del.

Vi skal ikke isolere os men involvere os i den politiske debat, på islams præmisser. Vi skal gøre folk bevidste om de kendsgerninger og løfte bevidstheden blandt muslimerne og ikke-muslimerne.

Vi skal forstå, at vi er en del af den islamiske nation. Når den lever i usikkerhed, vil vi leve i usikkerhed. Når dens ære bliver krænket, vil vores ære bliver krænket. Den eneste måde at komme ud af den her situation på, er ved at genetablere det, som giver os sikkerhed, muslimernes skjold. Vi behøver ikke at lede efter løsninger, løsningen er soleklar, lige foran os.

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

"Imamen er et skjold: man kæmper bag ham og beskytter sig ved ham"

 

Det er islams løsning. En leder der samler og mobiliserer muslimernes kræfter, beskytter dem fra deres fjender, spreder godhed og sikkerhed i landende, iværksætter Allahs lov på jorden. Det er vores pligt, at denne imam er tilstede. Så lad den der arbejder, arbejde for denne mægtige pligt. Lad den, der ønsker muslimernes sikkerhed, arbejde for denne vitale pligt.

Pligten er at arbejde for at bringe hele islam tilbage igennem Khilafah. Vi skal støtte og tage del i de muslimske befolkningers kamp for at befri sig fra tyranniet og leve under islams barmhjertige system. Vi skal være deres stemme og kalde til islams korrekte løsning.

Det, der forhindrer udgydelse af muslimers blod, vores blod, er ikke at udvise loyalitet mod disse vestlige stater, det er ikke at gemme sig væk og lave mere dua (bøn). Det er ikke mere velgørenhed og fokus på god moral. Den eneste løsning er den, som islam har givet.

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ  قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا

"Og de spørger hvornår er det? sig det kan være at det er tæt på"