Page 4 - Terrorismen - Dens vestlige rødder, dens politiske udnyttelse og Islams utvetydige standpunkt
P. 4

4 Konference om Terrorisme

    ‫ِم ْن أَ ْج ِل ٰذَ ِل َك َكتَ ْبنَا َعلَ ٰى بَ ِني إِ ْس َرا ِئي َل أَنَّهُ َمن قَتَ َل نَ ْف ًسا ِبغَ ْي ِر نَ ْف ٍس أَ ْو فَ َسا ٍد فِي ا ْلَ ْر ِض‬
         ‫فَ َكأَنَّ َما قَتَ َل النَّا َس َج ِميعًا َو َم ْن أَ ْحيَا َها فَ َكأَنَّ َما أَ ْحيَا النَّا َس َج ِميعًا‬

  På grund af dette, har Vi pålagt Israels børn, at uanset hvem, der dræber en sjæl,
  uden at det er gengældelse for en anden sjæl eller for at skabe korruption på Jorden
  – så er det som om, han har dræbt hele menneskeheden. Og den som genopliver den
  - så er det som om, han har reddet hele menneskeheden. [Al-Maida: 32]
   1   2   3   4   5   6   7   8   9