Page 3 - Terrorismen - Dens vestlige rødder, dens politiske udnyttelse og Islams utvetydige standpunkt
P. 3

3Konference om Ter ror isme

derfor langt fra de svages våben; de svage er blot de eneste, som får   “Og bekæmp på
tildelt terrormærkatet, mens staterne går fri.                 Allahs vej, de, som
                                        bekæmper jer. Og
Derfor er det selvfølgelig afgørende at slå fast, at ethvert individ kun    begå ikke overgreb,
repræsenterer sig selv i udgangspunktet, og derfor kan man ikke sige,      Allah elsker visselig
at fordi en muslim eller en ikke-muslim dræber en uskyldig, så skyldes     ikke overtræderne.
det personens kultur og den religion eller det samfund, han tilhører.      [Al-Baqarah: 190]
Det gælder selvfølgelig begge veje, medmindre man kan påvise, at det
pågældende samfund i dets historie kontinuerligt har dræbt civile,
eller at man kan finde det skrevet i de tekster, der har formet et givent
samfund, at andre folkeslag er mindre værd og dermed legitime mål for
udplyndring og folkemord.

Når sagen kommer til islam, så er der intet belæg for drab mod civile, og
det er fuldstændigt klart, når Koranen siger:
   1   2   3   4   5   6   7   8