Pressemeddelelser
Hizb ut Tahrir
Skandinavien
Pressemeddelelse
d. 15. Shaaban 1436 e.H. / 2. juni 2015 e.Kr.

I Allahs navn, Den NĂĄdige, Den Barmhjertige

Hizb ut-Tahrir kalder muslimerne til at bruge deres stemme – men ikke til folketingsvalget!

Folketingsvalget er udskrevet, og traditionen tro ser vi nu, hvordan især venstrefløjspartierne ivrigt fisker efter muslimske stemmer, efter at selvsamme partier i årevis har kappedes med højrefløjen om at markere sig i kampen mod Islam. Politikere, som normalt kræver, at muslimerne skal sekulariseres, uddeler nu flyers foran moskéerne i forsøget på at lokke muslimer til stemmeurnerne.

Det er ikke uden ironi, når man fisker efter stemmer blandt muslimer, som tror på sharia, mens politikerlede er blevet en folkesygdom i den sekulære danske befolkning, og når meningsmålinger viser historisk lavvande i tilliden til politikerne. Det har nemlig vist sig, valg efter valg, at demokratiet er et spil, hvor erhvervslivets elite altid vinder.

Senest har et omfattende 4-årigt studie af det politiske system, foretaget af to danske sociologer, atter bekræftet, at folkestyret er en myte. En af de to forskere, Christoph Ellersgaard, siger: ”Det parlamentariske spil i Folketinget er relativt underordnet. Og de vigtigste politiske beslutninger træffes i vidt omfang og klappes af uden for Folketinget.

Islam anerkender repræsentation i styret og foreskriver tilmed, at folket vælger sine repræsentanter, bl.a. gennem afstemning. Muslimerne valgte i sin tid deres egne repræsentanter inden for politik o.a., dengang Danmark stadig bestod af små despotiske høvdingedømmer. Virkeligheden er dog en anden, når det vedrører valg i sekulære systemer, fordi politikerne her gives mandat til at lovgive på vegne af vælgerne, mens det i Islam er et helt fundamentalt princip, at kun Skaberen har evnen og retten til at lovgive.

Derfor er det islamisk set udelukket at kunne afgive sin stemme ved folketingsvalget. Læg dertil, at valget – på tværs af fløjene – er begrænset til partier, der betragter islamiske værdier i alt fra påklædning og børneopdragelse til politik som et problem, der skal bekæmpes. Dette er ikke mindst blevet tydeligt under den seneste røde regering, hvis integrationspolitik substantielt set ikke har adskilt sig fra højrefløjens.

Udenrigspolitisk har vi ligeledes set, hvordan begge fløje i Folketinget støtter undertrykkelse og drab på muslimer i den islamiske verden.

Påstanden om, at muslimernes manglende valgdeltagelse vil tjene højrefløjen, er således en manipulerende skræmmekampagne. Og når man i samme åndedrag påstår, at manglende valgdeltagelse er ensbetydende med isolation fra samfundet, så er det intet andet end vildledende propaganda; med denne påstand afslører politikerne deres ønske om at begrænse muslimernes og den menige befolknings indflydelse til, at de kan sætte et meningsløst kryds hvert fjerde år.

Her er Hizb ut-Tahrirs budskab til muslimerne i Danmark det modsatte: Vi er forpligtet til at engagere os aktivt i samfundet, men det skal ske på Islams præmisser – uden at vi går på kompromis med vores principper og værdier. Demokratiet er i fundamental modstrid med Islam, og det er en synkende skude – selv dets egne tilhængere mister i stigende grad tilliden til systemet og leder efter et alternativ.

Vejen frem for muslimerne i Danmark er at modstå den islamfjendtlige integrationspolitik og den aggressive udenrigspolitik, som føres af skiftende regeringer i dette land. Vi skal værne om vores islamiske identitet og værdier samt udbrede det islamiske budskab til det brede samfund omkring os i ord og handling. Vi har samtidig til pligt at kalde til og støtte det globale arbejde for genetableringen af Kalifatet, som er den islamiske løsning på det utal af problemer, vi muslimer står overfor på globalt plan.

Vi i Hizb ut-Tahrir kalder derfor alle muslimer til at bruge deres stemme – men ikke til folketingsvalget!

Hizb ut Tahrir Skandinavien
Mediekontoret
mail: info@hizb-ut-tahrir.dk
Hizb ut Tahrir - Skandinavien
info@hizb-ut-tahrir.dk