USA
Materiale relateret til "USA"
Underskud i det amerikanske statsbudget
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta
USA kan trykke pengesedler, med IMFÂ’ accept eller hemmeligt og endda ĂĄbenlyst uden dennes accept, da USA er den, som har den reelle indflydelse i IMF, og kan angive falske begrundelser for at trykke pengesedler og skjule de reelle grunde.
Spørgsmål & Svar - 12. november 2018
Trumps pres på OPEC, og Saudi-Arabien i særdeleshed, til at forøge olieproduktionen og sænke priserne...
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta
Spørgsmål & Svar - 20. oktober 2018
Det amerikansk-russiske topmøde i Helsinki
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta
Spørgsmål & Svar - 21. juli 2018
Ruslands og USAs manøvrering i Syrien
Spørgsmål & Svar - 9. december 2017
Det er korrekt, at Ruslands intervention i Syrien skete som følge af en aftale med eller en ordre fra USA...
Af Hizb ut Tahrir
USAs strategi i Afghanistan
Spørgsmål & Svar - 16. august 2017
USA havde ingen mulighed for at betræde Afghanistans jord, hvis ikke det var for den støtte, de fik af deres agenter i det pakistanske styre. Denne nye politik over for Taliban fra det pakistanske styre er ikke andet end et teaterstykke
Af Hizb ut Tahrir
Implikationerne af Trumps besøg i Saudi Arabien og det besatte Palæstina
Spørgsmål & Svar - 27. maj 2017
Kongressens lovforslag er ikke andet end politisk drilleri og vil sandsynligvis ikke p?virke Trumps aftale med Saudi Arabien, men muligvis forbedre den! Aftalen
Af Hizb ut Tahrir
De eskalerende spændinger mellem USA og Nordkorea
Spørgsmål & Svar - 23. april 2017
Det er korrekt, at spændingerne mellem Nordkorea og USA er stærkt eskalerende, efter at Trump er kommet til magten. Nordkoreas missilafprøvninger er blevet en anledning til amerikanske trusler mod Nordkorea. Det er blevet tydeligt, at eskaleringen mellem de to lande ...
Af Hizb ut Tahrir