Vestlig kultur
Materiale relateret til "Den Vestlige kultur"
Eskaleringen i Ukraine og provokationen af Rusland
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta
Så længe verden vedbliver med at være styret af disse sekulære kapitalistiske stater, vil den vedblive med at være en arena for lumske konspirationer, barbariske forbrydelser og spredning af uretfærdighed i alle former. Kolonialismens koncepter er rodfæstet i dis...
Spørgsmål & Svar - 14. december 2018
Indikationerne fra begivenhederne i Frankrig og Macrons indrømmelser
Af Monzer Abdullah
Synspunkt - 13. december 2018
Vestens beskidte krig mod islam
Af Monzer Abdullah
Synspunkt - 12. december 2018
Danmark overgĂĄr sig selv i umenneskelighed
Presse - 4. december 2018
Fremover skal ingen af de mennesker, der flygter fra krig og elendighed, og ender i Danmark, tildeles permanent ophold.
Af Hizb ut Tahrir Skandinavien
Kroppen og psyken...! Psykiske sygdomme!
Synspunkt - 27. november 2018
En fejlslagen måde at anskue tingene på, kan resultere i stærk psykisk uro, som udgør et stort pres på psyken...hvis dette pres eskalerer og fortsætter, eller hvis det kommer voldsomt på én gang, og personen ikke er rustet mod sådan et pres i forvejen (rent ps...
Af Monzer Abdullah
Er nedtællingen til enden på dollarens dominans over verdensøkonomien begyndt?
Spørgsmål & Svar - 26. november 2018
De stater, som kan have en virkningsfuld effekt i at vælte dollaren fra dens position, er Rusland, Kina og EU, men disse stater har hver især faktorer, som svækker deres bevægelsesevne, som forklaret her.
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta
Hvordan feminismen slog familien itu - Fjerde del
Synspunkt - 22. november 2018
Den fjerde del i denne artikelserie, vil berøre den kolossale skadelige påvirkning som feminismen, og i særdeleshed ligestilling havde på ægteskab, moderskab, familielivet samt på kvinders, mænds og børnenes liv, og på samfundet som helhed.
Af Dr. Nazreen Nawaz, Hizb ut Tahrirs internationale talskvinde