Vestlig kultur
Materiale relateret til "Den Vestlige kultur"
Indikationerne fra begivenhederne i Frankrig og Macrons indrømmelser
Af Monzer Abdullah
Deres oprør og tyen til vold er tegn på deres manglende tillid til det demokratiske system. Hvis de stadig var overbevist om, at det liberale demokrati var retfærdigt, ville de nemlig ikke have gjort oprør mod det demokratiske systems søjler og institutioner... de ...
Synspunkt - 13. december 2018
Vestens beskidte krig mod islam
Af Monzer Abdullah
Synspunkt - 12. december 2018
Danmark overgĂĄr sig selv i umenneskelighed
Af Hizb ut Tahrir Skandinavien
Presse - 4. december 2018
Kroppen og psyken...! Psykiske sygdomme!
Synspunkt - 27. november 2018
En fejlslagen måde at anskue tingene på, kan resultere i stærk psykisk uro, som udgør et stort pres på psyken...hvis dette pres eskalerer og fortsætter, eller hvis det kommer voldsomt på én gang, og personen ikke er rustet mod sådan et pres i forvejen (rent ps...
Af Monzer Abdullah
Er nedtællingen til enden på dollarens dominans over verdensøkonomien begyndt?
Spørgsmål & Svar - 26. november 2018
De stater, som kan have en virkningsfuld effekt i at vælte dollaren fra dens position, er Rusland, Kina og EU, men disse stater har hver især faktorer, som svækker deres bevægelsesevne, som forklaret her.
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta
Hvordan feminismen slog familien itu - Fjerde del
Synspunkt - 22. november 2018
Den fjerde del i denne artikelserie, vil berøre den kolossale skadelige påvirkning som feminismen, og i særdeleshed ligestilling havde på ægteskab, moderskab, familielivet samt på kvinders, mænds og børnenes liv, og på samfundet som helhed.
Af Dr. Nazreen Nawaz, Hizb ut Tahrirs internationale talskvinde
Det liberale forbudstyranni underminerer det danske demokrati
Presse - 16. november 2018
Danmark er ideologisk og kulturelt på vej mod afgrunden i forsøget på at hindre udbredelsen af Islams tanker. Disse totalitære tiltag er derfor ikke andet end krampetrækninger fra en vaklende kultur med et selvmodsigende samfundssystem.
Af Hizb ut Tahrir Skandinavien