Den Islamiske verden
Materiale relateret til "Den Islamiske verden"
Sejrens mysterie
Af Monzer Abdullah
Sejrens fuldkommengørelse, indtræden og opfyldelse i et slag, konflikt eller i en samfundsændrings proces, er noget som ligger i det usete men sejrens indledende faser, dens indikationer, opfyldelsen af forudsætninger for sejrens indtræden og dens omstændigheder -...
Synspunkt - 9. januar 2019
Ummahs oprør mod kufr-regimerne er en pligt
Af Monzer Abdullah
Synspunkt - 26. december 2018
Sverige-aftalen og dens konsekvenser for katastrofen i Yemen.
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta
Spørgsmål & Svar - 20. december 2018
Lægger hadithen om lydighed grunden for religiøst tyranni ‘ - Eller er den en del af det retskafne...
Synspunkt - 13. oktober 2018
Der har længe været komplikationer i forståelsen af denne hadith, dens virkelighed og dens kontekst. Regimernes og hoffernes shuyukh bruger den ofte til at legitimere tyrannernes styre, især på Den Arabiske Halvø. Hadithen er endvidere blevet misbrugt historisk af...
Af Monzer Abdullah
Kontakt til det modsatte køn på internettet
Spørgsmål & Svar - 11. oktober 2018
Der er nogle mennesker, som elsker at filosofere over simple ting. De fokuserer fx på dette spørgsmål: ”Er kontakten på Facebook sammenblanding mellem kønnene?” Som om det kun er sammenblanding mellem kønnene, der er haram, og hvis blot der ikke er sammenblan...
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta
Hukm for at bede i en moské, som kuffar har været med til at bygge.
Spørgsmål & Svar - 7. oktober 2018
Jorden er blevet til en moské og er ren for mig, så enhver person fra min Ummah skal blot bede der, hvor han befinder sig, hvis Salahtiden indtræder
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta
De reelle internationale og regionale standpunkter vedr. slaget om Idlib
Spørgsmål & Svar - 22. september 2018
Til at starte med siger vi, at USA ikke er oprigtig, når de foregiver støtte til oppositionen. USA står bag regimerne i Tyrkiet og Saudi-Arabien, for at bedrage de syriske fraktioner med “gulerod og stok” -politikken og for at drive dem mod forhandlinger og våbenh...
Af Sheikh Ata Abu al-Rashta